Επαιδεύσεις και σεμινάρια

Αναγνωρισμένα και με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

” Για τεχνικούς λόγους και λόγω των περιορισμών της χώρας μας, όλες οι εκπαιδεύσεις και τα σεμινάρια έχουν αναβληθεί. Όταν θα μπορόυμε να παρέχουμε ξανά εκπαιδεύσεις, θα σας ενημερώσουμε μέσω αυτής της σελίδας.“

Παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

NLP™

  • Licensed Practitioner of NLP™
  • Licensed Business Practitioner of NLP™
  • Licensed Master Practitioner of NLP™ (Απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει πρώτα το Licensed Practitioner of NLP™)

Άλλα σεμινάρια

  • Διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων
  • Διαχείριση στρες και άγχους
  • Αυτοπεποίθηση και επικοινωνία
  • Τεχνικές μάρκετινγκ και διαπραγμάτευσης

” Σε όλες τις εκπαιδεύσεις του NLP™ παρέχεται η επίσημη πιστοποίηση ολοκλήρωσης, υπογεγραμμένη και αναγνωρισμένη από τον ίδιο τον Dr Richard Bandler, συν δημιουργό του NLP™ και από τον John LaValle, πρόεδρο του Society of NLP™.“

error: Content is protected !!